TeknoArea® - Türkiyenin Gelişen Lider Teknoloji Devi
Hun Türkleri - Yazdırılabilir Sürüm

+- TeknoArea® - Türkiyenin Gelişen Lider Teknoloji Devi (http://teknoarea.net)
+-- Forum: Forumlar (http://teknoarea.net/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Forum: Tarih (http://teknoarea.net/forumdisplay.php?fid=8)
+---- Forum: Türk Tarihi (http://teknoarea.net/forumdisplay.php?fid=12)
+---- Konu: Hun Türkleri (/showthread.php?tid=2)Hun Türkleri - Fatih Gider - 05-04-2018

[Resim: 1277505202_buyuk.jpg]
“Türkler’in anayurdu, Orta Asya’dır ve Türkler ilk kez 1071 Malazgirt Meydan Savaşı ile birlikte Anadolu’ya, dolayısıyla batıya gelmişlerdir!…”


Tarih kitaplarında okuduğumuz ve hala okutulmakta olan bu değerlendirmenin yanlış olduğu, artık iyice kesinlik kazanmıştır. Artık, kesenkes belli olmuştur ki, Türkler’in anayurdu Avrasya’dır… Yani Türkler, tarih boyunca hem Asya’da, hem de Avrupa’da yaşamışlardır. Anadolu’ya gelişleri ise, 1071’den çok daha önceleridir.

 Bir yandan değerli bilim adamlarımız; öte yandan Türk dostu yabancı bilginler; tarihi belgelere ve yeni bulgulara dayanarak Sümerlerin de, Etrüsklerin de Türk kökenli olduklarını; ya da bu büyük milletlerin, Türkler’in ataları olduklarını ortaya koyan yayınlar yapmışlardır. İyi niyetle yapılan, gerçekçi yayınlar arasında Macar bilim adamlarının eserleri, pek çok tarihi gerçeği de bilim dünyasının gözleri önüne sermiştir. Bunlardan birisi de Tarık Demirkan’ın çevirisiyle, Yapı Kredi Yayınları arasında, Türk Kütüphanesine kazandırılan Hunlar ve Tanrı’nın Kırbacı Attila adlı eserdir. Daha önce altını çizerek okuduğum bu eseri, kitaplığımda muhafaza ediyordum. Amacım, bu eseri Türk dünyasına tanıtmaktı. Şimdi sırası geldi ve bir kez daha gözden geçirdiğim eserdeki ilginç bilgileri aktarmak istiyorum.

 Ünlü Türkolog, Macar bilim adamı Gyula Nemeth’in yayına hazırladığı kitapta  tarih bilginleri Lajos Ligeti’nin, “Attila ve Hunlar’ın Tarihi Kökenleri” ve “Asya Hunları”; Peter Vaczy’nin, “Avrupa’da Hunlar”, “Batı Steplerinin Yeni Efendileri”, Avrupa’da İmparatorluğun Kurulması”, “Attila ve Hunlar”, “İmparatorluğun Çöküşü”; Sandor Eckhardt’ın, “Destanlardaki Attila”, “Gog ve Mogog’un Oğulları”, “Hunlar’ın Kimlikleri”, “Hunlar’ın Efsaneleri”, “Gog-Longobard Hikayeleri”, “Efsanelerdeki Attila”, “Germen Attila”, “Macar Efsanelerinde Attila” ve Gyula Nemeth’in, “Hunlar Hangi Dili Konuşurdu?”, “Hunlar ve Macarlar”’ başlıklı, son derece ilginç ve o derecede önemli makaleleri yer almaktadır. Bir anlamda makaleler (buna bildiriler de diyebiliriz) toplusu olan eser, bir bütünlük arzetmekte, Attila ve Hun Türkleri, bütün yönleriyle gözler önüne serilmektedir.

Görüleceği gibi, yazarların hepsi de Macar bilim adamlarıdır. Bu yönüyle eser, bizim açımızdan daha büyük önem taşımaktadır. Zira bizi biz değil, başkalarının methetmesi önemlidir.

Söz konusu eseri bütünüyle ele alıp irdelemek, bu yazının sınırlarını zorlayacaktır. O nedenle, tam bir eleştiri yapmak yerine, Macar bilginlerin, Hunlar, Türkler ve  Attila ile ilgili  bazı tespitlerini aynen almak ve yorumu, okuyucuya bırakmak, daha iyi olacaktır, kanısındayız.


RE: Hun Türkleri - Fatih Gider - 16-04-2018

sa